امروز سه شنبه 26 تیر 1403 http://khourshid.cloob24.com
0

تادائو آندو (Tadao Ando) در 13 اکتبر 1941 میلادی در اوزاکای ژاپن دیده به جهان گشود، در سالهای 69-1962 م. تعالیم خود آموخته و غیر آکادمیک خود را به عنوان یک معمار با سفرهای آموزشی به اروپا، آمریکا و آفریقا و مطالعه بر روی خانه های فرانک لویدرایت و کارهای مدرنیسم قدیمی (کلاسیک) تکمیل کرد.افزایش کمی آثار او در سطح معماریهای مسکونی، کلیساها، موزه ها و مجتمع های تجاری بزرگ، و … با تکیه ای مداوم و تقریباً انحصاری بر ساختارهای بتن مسلح بزرگ و نمایان است که عظمت را در معماری او فزونی می بخشد.

او واسطه ای میان شرق و غرب است، و بتن را با اینکه از مواد جدایی ناپذیر جنبش مدرن اروپاست در جهت نشان دادن زیبایی شناسی شرقی به کار می برد. اولین تمرین معماریش را در سال 69 م. در اوزاکا آغاز کرد و تاکنون بیش از صد و پنجاه پروژه معماری را طراحی کرده است.او از با نفوذ ترین معماران پست مدرن نسل دوم ژاپن محسوب می شود. توجه عمده وی بر تفلیق فرمهای مدرن با مفاهیم و شیوه های سنتی ژاپن استوار است؛ به بیان دقیق تر، هدف او تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری است.

مصالح معماری آندو، بتن خام، خورشید، آسمان، سایه و آب است یا به عبارت بهتر، فضا. تأکید او بر این نکته است که استفاده کنندگان از بنا باید طبیعت را تجربه و احساس کنند و اینها همه ریشه در سنت منطقه ای زیستگاه او کانزایی دارد.عناصر اصلی و متناقص معماری آندو عبارتند از نظم، مردم و احساسات انسانی. او در معماری خود، به گونه ای متضاد آنها را با هم ارتباط می دهد و میان آنها تفاهمی ایجاد می کند:فرم در برابر فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعت در برابر هندسه.آندو از جذابیت فرم صرفنظر کرده و بر جذابیت فضا تأکید می ورزد. او اعتقاد دارد که فرم، از تأثیر فضایی می کاهد و در نتیجه، جذابیت معماری را محدود می کند..به اعتقاد او، ارحجیت دادن به فرم به معنای ارجحیت دادن به حس بینایی در میان پنج حس و عدم توجه به عمق فضایی است. در نتیجه او در پی نفی فرم به مفهوم به کارگیری فرمهای ساده و انکار ساده و انکار فرمهای پیچیده است. (نفی تصویر صرفاً بصری در فضا).

معماری او، معماری نفی و انکار است. او جامعه مدرن و جهانی بودن را نفی می کند. اولین چیزی که آندو نفی کرده، مفاسد جامعه مدرن و ارزشهای آن است. (برای مثال، مقوله راحتی)آندو راحتی مدرن را نفی کرده، تلاش می کند ارتباط پویایی با جهان برقرار کند. او راحتی را از معماری خود دور می کند و به جای آن امکان حضور انسان و طبیعت را در کالبد معماری اش فراهم می سازد.او کارهای متعددی تاکنون انجام داده است که 8 اثر برترش که اهداف و تفکرات او را به خوبی جلوه گر می سازند را نام می بریم:-نمازخانه کوه روکو (کلیسای باد)-کلیسای روی آب-کلیسای نور-معبد آب-خانه Raw -مجتمع تجاری تایمز 2-پروژه ناکانو شیما 2-موزه نائو شیما.ویژگی های شاخص معماری آندو، نظم، مردم و احساسات انسانی است.

بنابراین، بر اساس الهاماتی که او از این سه عنصر گرفته، پروژه های او را می توان دسته بندی کرد. در معماری آندو، عناصر به شکلی متضاد با هم مرتبط می شوند. بنابراین، فرم در مقابل فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعت در برابر هندسه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، معماری او حاصل ارتباطی است که بین این عناصر وجود دارد. برای آشنایی و شناخت بیشتر، کارهای آندو را بر اساس ساختار و کالبد به سه بخش معماری یگانه انگاری، دو گانه انگاری و کثرت گرایی تقسیم بندی می کنیم.

آن دسته از کارهایی که در شمار معماری یگانه انگاری قرار می گیرند، دارای فرمی خالص، طراحی واضح و فضایی قومی هستند. این نوع معماری، بیشتر در خانه ها و کلیساهای کوچک دیده می شود. در این فضاها، با آرامشی روبرو می شویم که یادآور فضای سنتی چاپخانه های ژاپنی است. در این فضا، بر اساس ریتمی وحدت بخش، کل به جزء تبدیل می شود. این ریتم، حتی در نور و سایه نیز تکرار می شود. در معماری دو گانه انگار، آندو روش خاص خود را اعمال می کند. به عبارتی، روش او از هیچ نوع معماری دیگری تأثیر نپذیرفته است. در آنجاست که آندو از فرم بیضوی استفاده می کند؛ ولی در معماری دو گانه انگار، فضا بر اساس نیروی پویا شکل می گیرد. این نیرو، از تضاد بین فرم و فضا حاصل می شود. در این نوع معماری بر خلاف معماری یگانه انگار که فرم بر فضا غالب است فرم و فضا دارای ارزش یکسانی است و در اینجاست که نوآوری های آندو تجلی می یابد.

معماری کثرت گرایی آندو شامل تعداد زیادی از کارهای او از سال 1985 به بعد می باشد. این معماری، با فرم های متنوعی که دارای جهت گیریهای مختلفی است، شناخته می شود. در اینجا، تمرکز فضایی که در معماری یگانه انگار وجود داشت، متلاشی و پراکنده می شود و بیشتر به سوی روشنایی و پویایی نیل می کند. فرم از نظر بصری، سبک تر شده و پراکنده می شود. بنابراین در طراحی، فضا از ترکیبات مختلفی شکل می گیرد. از این روست که در کارهای آندو، روش ها و مقیاس های متنوعی دیده می شود.

تقریباً همه پروژه های وی، از بتن عریان به عنوان ماده اولیه ساخته شده اند. او برای به دست آوردن بتن نرم تمیز و کامل برای ساختمان هایش، دقت زیادی در ساخت و قالب گیری فرم های بتنی می کرد.

اکثر پروژه های تادائو آندو در ژاپن قرار دارند و به طور متمرکز در اوساکا، جایی که او به دنیا آمده بزرگ شده و هم اکنون زندگی و کار می کند. علاوه بر یک سری ساختمان های مذهبی، وی موزه ها، ساختمانهای تجاری که شامل ادارات، کارخانجات و مراکز خرید می باشد را طراحی کرده است. به هرحال خط مشی حرفه ای او با پروژه های مسکونی شروع شده است.

برخی از نظرات و دیدگاههای تادائو آندو:

* نگاه انتقادی به معماری مدرن

* احساس نگرانی برای آینده به خاطر وجود کامپیوترها ترس از اینکه خلاقیت را از معمار بگیرند ومعماری به یک فرمول برای تمام نقاط زمین انجامد.

* اهمیت فوق العاده به طبیعت

* در معماری بخشی وجود دارد که نتیجه یک استدلال منطقی است و بخش دیگری

است که از مجرای احساس خلق می شود. همواره یک نقطه هست که این دو با

هم طلاقی می کنند.من فکر نمی کنم معماری بدون این تلاقی بتواند خلق شود.

* معماری خلق فضایی برای زیستن و به تفکر واداشتن

* فرم از تاثیر فضایی می کاهد و در نتیجه جذابیت معماری را محدود می کند.

* اهمیت به نور در فضای معماری

* نور به زیبایی نمود می بخشد، و باد و باران با تاثیری که بر بدن انسان می گذارند به زندگی رنگ و رو می دهند. معماری واسطه ای است که انسان را قادر می سازد تا حضور طبیعت را حس کند.

* من با نشاندن طبیعت و نور متغیر در درون فرم های هندسی ای که از زمینه شهری شان بریده شده اند، فضاهایی پیچیده می آفرینم.

* آسمان قاب شده، نور و سایه ایجاد می کند و به شخص القا می کند تا از معنای طبیعت بپرسد و به او کمک می کند تا عناصر ترکیبی فضا را درک کند.

* به باور من سه عنصر برای تبلور معماری مورد نیاز است: مصالح واقعی مانند بتن اکسپوز و یا چوب رنگ نشده، هندسه ناب، طبیعت؛ طبیعتی که از طریق انسان نظم داده شده و در تضاد با طبیعت آشفته است.

* من می خواهم بناهای قوی و در عین حال آرامی بیافرینم که صدای آفریننده شان را بتوان شنید.

* نور سرچشمه تمام هستی است. نور در همان حال که به سطح چیزها برخورد می کند، به آنها شکل می دهد و با انباشتن سایه در پشت چیزها، به آنها عمق می بخشد.

* تابش یک دسته پرتو نور، با نفوذ در سکوت ژرف آن تاریکی، شکوه و ظلمت را به همراه می آورد

لیست کارهای تادائو آندو

Tomishima House, Osaka, Japan, 1973

Uchida House, 1974

Uno House, Kyoto, Japan, 1974

Hiraoka House, Hyōgo Prefecture, Japan, 1974

Shibata House, Ashiya, Hyogo Prefecture, Japan, 1974

Tatsumi House, Osaka, Japan, 1975

Soseikan-Yamaguchi House, Hyōgo Prefecture, Japan, 1975

Takahashi House, Ashiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1975

Matsumura House, Kobe, Japan, 1975

Row House (Azuma House), Sumiyoshi, Osaka, Japan, 1976

Hirabayashi House, Osaka Prefecture, Japan, 1976

Bansho House, Aichi Prefecture, Japan, 1976

Tezukayama Tower Plaza, Sumiyoshi, Osaka, Japan, 1976

Tezukayama House-Manabe House, Osaka, Japan, 1977

Wall House (Matsumoto House), Ashiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1977

Glass Block House (Ishihara House), Osaka, Japan, 1978

Okusu House, Setagaya, Tokyo, Japan, 1978

Glass Block Wall (Horiuchi House), Sumiyoshi, Osaka, Japan, 1979

Katayama Building, Nishinomiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1979

Onishi House, Sumiyoshi, Osaka, Japan, 1979

Matsutani House, Kyoto, Japan, 1979

Ueda House, Okayama Prefecture, Japan, 1979

STEP, Takamatsu, Kagawa Prefecture, Japan, 1980

Matsumoto House, Wakayama, Wakayama Prefecture, Japan, 1980

Fuku House, Wakayama, Wakayama Prefecture, Japan, 1980

Bansho House Addition, Aichi Prefecture, Japan, 1981

Koshino House, Ashiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1981

Kojima Housing (Sato House), Okayama Prefecture, Japan, 1981

Atelier in Oyodo, Osaka, Japan, 1981

Tea House for Soseikan-Yamaguchi House, Hyōgo Prefecture, Japan, 1982

Ishii House, Shizuoka Prefecture, Japan, 1982

Akabane House, Setagaya, Tokyo, Japan, 1982

Kujo Townhouse (Izutsu House), Osaka, Japan, 1982

Rokko Housing One, Rokko, Hyōgo Prefecture, Japan, 1983 map

BIGI Atelier, Shibuya, Tokyo, Japan, 1983

Umemiya House, Kobe, Japan, 1983

Kaneko House, Shibuya, Tokyo, Japan, 1983

Festival, Naha, Okinawa prefecture, Japan, 1984

TIME'S, Kyoto, Japan, 1984

Koshino House Addition, Ashiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1984

MELROSE, Meguro, Tokyo, Japan, 1984

Uejo House, Osaka Prefecture, Japan, 1984

Ota House, Okayama Prefecture, Japan, 1984

Moteki House, Kobe, Japan, 1984

Shinsaibashi TO Building, Osaka Prefecture, Japan, 1984

Iwasa House, Ashiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1984

Hata House, Nishinomiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1984

Atelier Yoshie Inaba, Shibuya, Tokyo, Japan, 1985

JUN Port Island Building, Kobe, Japan, 1985

Mon-petit-chou, Kyoto, Japan, 1985

Guest House for Hattori House, Osaka, Japan, 1985

Taiyō Cement Headquarters Building, Osaka, Japan, 1986

TS Building, Osaka, Japan, 1986

Chapel on Mount Rokko, Kobe, Japan, 1986

OLD/NEW Rokko, Kobe, Japan, 1986

Kidosaki House, Setagaya, Tokyo, Japan, 1986

Fukuhara Clinic, Setagaya, Tokyo, Japan, 1986

Sasaki House, Minato, Tokyo, Japan, 1986

Main Pavilion for Tennoji Fair, Osaka, Japan, 1987

Karaza Theater, 1987

Ueda House Addition, Okayama Prefecture, Japan, 1987

Church on the Water, Tomamu, Hokkaidō prefecture, Japan, 1988

GALLERIA akka, Osaka, Japan, 1988

Children's Museum, Himeji Hyōgo Prefecture, Japan, 1989

Church of the Light, Ibaraki, Osaka prefecture, Japan, 1989 [1] [2] map

COLLEZIONE, Minato, Tokyo, Japan, 1989

Morozoff P&P Studio, Kobe, Japan, 1989

RAIKA Headquarters, Osaka, Japan, 1989

Natsukawa Memorial Hall, Hikone, Shiga Prefecture, Japan, 1989

Yao Clinic, Neyagawa, Osaka Prefecture, Japan, 1989

Matsutani House Addition, Kyoto, Japan, 1990

Ito House, Setagaya, Tokyo, Japan, 1990

Iwasa House Addition, Ashiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1990

Garden of Fine Arts, Osaka, Japan, 1990

S Building, Osaka, Japan, 1990

Water Temple, Awaji Island, Hyōgo Prefecture, Japan, 1991 [3] map

Atelier in Oyodo II, Osaka, Japan, 1991

TIME'S II, Kyoto, Japan, 1991

Museum of Literature, Himeji, Hyōgo Prefecture, Japan, 1991

Sayoh Housing, Hyōgo Prefecture, Japan, 1991

Minolta Seminar House, Kobe, Japan, 1991

Naoshima Contemporary Art Museum, Naoshima, Kagawa prefecture, Japan, 1995 [4] [5]

Japanese Pavilion for Expo 92, Seville, Spain, 1992

Otemae Art Center, Nishinomiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1992

Forest of Tombs Museum, Kumamoto Prefecture, Japan, 1992

Rokko Housing Two, Rokko, Kobe, Japan, 1993

Vitra Seminar House, Weil am Rhein, Germany, 1993

Gallery Noda, Kobe, Japan, 1993

YKK Seminar House, Chiba Prefecture, Japan, 1993

Suntory Museum, Osaka, Japan, 1994

MAXRAY Headquarters Building, Osaka, Japan, 1994

Chikatsu-Asuka Historical Museum, Osaka Prefecture, Japan, 1994

Kiyo Bank, Sakai Building, Sakai, Osaka Prefecture, Japan, 1994

Garden of Fine Art, Kyoto, Japan, 1994

Museum of wood culture, Kami, Hyōgo Prefecture, Japan, 1994

Inamori Auditorium, Kagoshima, Japan, 1994

Nariwa Museum, Okayama Prefecture, Japan, 1994

Atelier in Oyodo Annex, Osaka, Japan, 1995

Nagaragawa Convention Center, Gifu, Japan, 1995

Naoshima Contemporary Art Museum Annex, Naoshima, Kagawa Prefecture, Japan, 1995

Meditation Space, UNESCO, Paris, France, 1995

Shanghai Pusan Ferry Terminal, Osaka, Japan, 1996

Museum of Literature II, Himeji, Hyōgo Prefecture, Japan, 1996

Gallery Chiisaime (Sawada House), Nishinomiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1996

Museum of Gojo Culture & Annex, Gojo, Nara Prefecture, Japan, 1997

TOTO Seminar House, Hyōgo Prefecture, Japan, 1997

Yokogurayama Natural Forest Museum, Kochi Prefecture, Japan, 1997

Harima Kogen Higashi Primary School & Junior High School, Hyōgo Prefecture, Japan, 1997

Koumi Kogen Museum, Nagano Prefecture, Japan, 1997

Eychaner/Lee House, Chicago, Illinois, 1997

Daikoku Denki Headquarters Building, Aichi Prefecture, Japan, 1998

Daylight Museum, Shiga Prefecture, Japan, 1998

Junichi Watanabe Memorial Hall, Sapporo, Japan, 1998

Asahi Shimbun Okayama Bureau, Okayama, Japan, 1998

Siddhartha Children and Women Hospital, Butwal, Nepal, 1998

Church of the Light Sunday School, Ibaraki, Osaka Prefecture, Japan, 1999

Rokko Housing III, Kobe, Japan, 1999

Shell Museum, Nishinomiya, Hyōgo Prefecture, Japan, 1999

FABRICA (Benetton Communication Research Center), Treviso, Italy, 2000

Awaji-Yumebutai, Hyōgo Prefecture, Japan, 2000 map

Rockfield Shizuoka Factory, Shizuoka, Japan, 2000

The Pulitzer Foundation for the Arts, St. Louis, Missouri, 2001 [6]

Komyo-ji (shrine) Saijo, Ehime prefecture, Japan (2001)

Ryotaro Shiba Memorial Museum, Higashiosaka, Osaka prefecture, Japan, 2001

Teatro Armani-Armani World Headquarters, Milan, Italy (2001)

Hyogo Prefectural Museum of Art, Kobe, Hyōgo Prefecture, Japan, 2002 [7]

Modern Art Museum of Fort Worth, Fort Worth, Texas, 2002 [8]

Piccadilly Gardens, Manchester, UK, 2003

4x4 house, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 2003

Chichu Art Museum, Naoshima, Kagawa prefecture, Japan, 2004 [9]

Langen Foundation, Hombroich near Neuss, Germany, 2004 [10]

Morimoto restaurant in the Chelsea Market, his first project in Manhattan, opened January 2006

آثار مشهور تادائو آندو (Tadao Ando)

1٫موزه هنر Chichu

2٫استادیوم جدید بین المللی ژاپن

3٫خانه کوشینو

4٫کلیسای نور

5٫کلیسای آب

6٫مؤسسه هنری کلارک

7٫ساخت صندلی های رویایی طراحی شده توسط تادائو آندو

منابع: آرل، نواندیشان، گوگل، خط معمار

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه