امروز دوشنبه 25 تیر 1403 http://khourshid.cloob24.com
0
سیستم های حرارتی سقف و کف

سیستم گرمایش کفی در جهان جدید نمی باشد و بصورت بسیار ابتدایی و ساده مورد استفاده قرار می گرفته است.در واقع برای اولین بار گرمایش کفی در حدود 60 سال بعد از میلاد یعنی روم باستان مورد استفاده قرار گرفته است. رومیان با سوزاندن چوب و ایجاد گازهای متشعل و عبور دادن این گازها از کانالهای هوایی موجود در کف ساختمان اقدام به گرم کردن کف منازل خود می کردند. این روش مدتهای مدیدی مورد استفاده قرار گرفته است.

برای دریافت فایل پاورپویینت بر روی دانلود کلیک نمایید: